Mājas lapas lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunots 27.12.2016.

1. Šie noteikumi (turpmāk – arī lietošanas noteikumi) nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas lietotājiem. www.girlsofriga.lv administrācijai ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā.  

2. Katra mājas lapas lietotāja (neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav mājas lapas reģistrēts lietotājs) pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem. Noteikumu precīzai ievērošanai lietotājs apņemas regulāri sekot izmaiņām lietošanas noteikumos un piedāvātajos pakalpojumos. 

3. www.girlsofriga.lv administrācijai ir tiesības liegt pieeju tīmekļa lappusei www.girlsofriga.lv, atsevišķām tās daļām vai funkcijām atsevišķiem lietotājiem uz neierobežotu laiku, kā arī, dzēst vai bloķēt lietotāju kontus un jebkuru citu lietotāju izvietoto informāciju, nepaskaidrojot iemeslus un nenesot nekādu atbildību par to. 

4. Lietojot mājas lapu www.girlsofriga.lv, Jūs apstiprināt, ka esat pilngadīgs un ka esat informēts, ka www.girlsofriga.lv ir pieejama pornogrāfiska rakstura informācija. 

5. Dažādu www.girlsofriga.lv pamatfunkciju lietošana ir bezmaksas.

6. Pakalpojumu, kuri pieejami par maksu, cenas ir pieejamas www.girlsofriga.lv. Administrācija ir tiesīga pārskatīt noteikumus par maksas pakalpojumiem un jebkurā laikā tos mainīt (samazināt vai paaugstināt maksu par pakalpojumiem, noteikt cenu akcijas utt.).

7. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par paša ievietoto informāciju un darbībām, kas tiek veiktas no viņa reģistrētā lietotāja konta, kā arī par lietotāja konta pieejas datu konfidencialitāti (nodrošina, ka viņa lietotāja kontam nevar piekļūt nepiederošas personas). 

8. Lietotājs drīkst ievietot www.girlsofriga.lv tikai tādu informāciju, ko viņam ir likumīgas tiesības izmantot un publicēt. Labticība informācijas ieguvē, izmantošanā un publicēšanā tiek prezumēta līdz brīdim, kamēr nav pierādīts pretējais.  

9. www.girlsofriga.lv administrācija patur tiesības rediģēt lietotāju pievienotos komentārus (profilos, galerijās utt.) pēc saviem ieskatiem.  www.girlsofriga.lv administrācija ir tiesīga komentārus vispār nepieņemt.

10. Dati, kurus lietotājs izvieto www.girlsofriga.lv, tiks publicēti un būs pieejami no jebkura internetam pieslēgta datora, tai skaitā no ārzemēm. Lietotājs apzinās, ka www.girlsofriga.lv publicēto datu izmantošanu www.girlsofriga.lv administrācija nevar visaptveroši kontrolēt, kā arī, apzinās, ka šie dati (piemēram, pieejamās fizisko personu fotogrāfijas) var tikt saglabāti ārējās datorsistēmās (www.girlsofriga.lv apmeklētāju datoros, meklētājsistēmu serveros un tml.).

11. Pie reģistrācijas ievadītā e-pasta adrese (mobilā telefona numurs) tiks saglabāti un nevar tikt mainīti. 

12. Lietotājs var pieprasīt savu reģistrācijas datu dzēšanu, bet www.girlsofriga.lv patur tiesības informāciju saglabāt un nodrošināt tai piekļuvi citiem lietotājiem vēsturiskās informācijas atspoguļošanas nolūkos.

13. Likvidējot kontu, saglabājas iepriekš www.girlsofriga.lv lapā pieteiktā  jaunumu saņemšana uz e-pastu (jaunumu saņemšanu var pārtraukt, izmantojot saiti, kas iekļauta jaunumu e-pastos). Likvidējot kontu, tiek dzēsts TIKAI lietotāja konts, bet var netikt dzēsti citi lietotāja publicētie dati – anketā ievietotā pamatinformācija, komentāri un attēli.

14. Lietotājam profilā aizliegts publicēt informāciju, kas:

a. satur necenzētus vārdus, aicinājumus uz vardarbību vai ir rasu naidu kurinoši;

b. satur aizskarošu informāciju.

15. Ja netiek ievērotas noteikumu prasības, www.girlsofriga.lv ir tiesības labot lietotājā profilā iekļauto informāciju. 

16. Izmantojot www.girlsofriga.lv, aizliegts nosūtīt un/vai publicēt:

a. jebkāda veida nelikumīgu, draudošu, aizskarošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, zaimojošu un citādu neatļauta rakstura informāciju (tostarp – necenzētus vārdus).

b. jebkāda veida materiālus, kuru izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

c. materiālus, kuriem piemīt komerciāla rakstura īpašības bez saskaņošanas ar  www.girlsofriga.lv administrāciju;

d. pavairojamās vēstules (chain letters) un citus masveida sūtījumus.

17. Vienai personai nav aizliegts reģistrēt vairākus lietotāja kontus. Ja persona izveido vairākus profilus, www.girlsofriga.lv administrācijai ir tiesības publicēt informāciju, ka personai ir vairāki profili.

18. Aizliegts publicēt jebkādu personiska rakstura informāciju par citiem cilvēkiem (vārdus un uzvārdus, tālruņus, e-pasta un WWW adreses un tml.) pret viņu pašu gribu.

19. Aizliegts ievietot fotogrāfijas, videomateriālus, attēlus, tekstu utt., kuru autortiesības ir aizsargātas, ja nav saņemta autortiesību īpašnieka atļauja autortiesību objekta izmantošanai.  www.girlsofriga.lv administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai liegt pieeju jebkurai mājas lapas lietotāju ievietotajai informācijai, ja tā tikusi ievietota, neievērojot autortiesības.

20. Lietotāju fotogrāfijas (videomateriāli, attēli)) ir ievietojami ievērojot šādus noteikumus: 

a. Fotogrāfijās ir jābūt Jūsu vai atpazīstamas Jūsu ķermeņa daļas attēlojumam;

b. Aizliegts ievietot fotogrāfijas ar citu mājas lapu adresēm;

c. Aizliegts ievietot bērnu (nepilngadīgo personu) fotogrāfijas (videomateriālus, attēlus), vai fotogrāfijas (videomateriālus, attēlus), kur Jūs esat redzams kopā ar bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem

d. Aizliegts ievietot savas fotogrāfijas (videomateriālus, attēlus), kurās esat jaunāks par 18 gadu vecumu;

e. Aizliegts  ievietot pornogrāfiska satura fotogrāfijas, videomateriālus, attēlus.

f. Aizliegts ievietot vienādas fotogrāfijas;

g. Aizliegts ievietot svešas fotogrāfijas.

21. Ievietojot fotogrāfijas, jūs nododat šīs fotogrāfijas autora mantiskās tiesības www.girlsofriga.lv administrācijai bez atlīdzības un atsakaties no tiesībām pieprasīt autoratlīdzību par fotogrāfijas izmantošanu. Ievietojot fotogrāfijas, jūs apstiprināt, ka jums ir tiesības tās publicēt.

22. Aizliegts patvaļīgi pārveidot, mainīt vai papildināt materiālu (fotogrāfijas, videomateriālus, attēlus, tekstu utt), kas atrodas šajā Web lapā, Jūs nedrīkstat arī to pārdot vai nelikumīgi piesavināties. Izņēmums mājas lapā esošā materiāla papildināšanai ir lietotāja komentāru un jebkāda cita veida satura pievienošana tam paredzētajās vietās mājas lapā. 

23. Aizliegts piekļūt mājas lapai, apejot drošības sistēmas.

24. Aizliegts ievietot mājas lapā komerciāla rakstura informāciju (piemēram, sludinājumus vai reklāmu) vai saites uz šādām lapām bez www.girlsofriga.lv atļaujas.

25.  Aizliegts ievietot nelegālas darbības piedāvājumus vai nodarboties ar to veicināšanu www.girlsofriga.lv mājas lapas ietvaros.  

26. Lietojot www.girlsofriga.lv, ir aizliegts izmantot programmas ar vīrusiem un/vai līdzekļiem, kas apdraud šīs tīmekļa lappuses un/vai citu tīmekļa lappušu drošību.

27. www.girlsofriga.lv administrācijai ir tiesības nosūtīt uz lietotāja www.girlsofriga.lv e-pastu un tālruni jebkādu informāciju, tai skaitā trešo pušu reklāmas. 

28. www.girlsofriga.lv administrācijai ir tiesības nosūtīt uz lietotāja profilā norādīto e-pastu un tālruni ar www.girlsofriga.lv darbību saistītu informāciju.

29. www.girlsofriga.lv administrācijai ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumos, par to jūs atsevišķi neinformējot.

30. Izmantojot www.girlsofriga.lv, jūs piekrītat, 

a. ka pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, un jums nav iebildumu pret tā kvalitāti.

b. www.girlsofriga.lv administrācija nenes nekādu atbildību par traucējumiem piekļuvē www.girlsofriga.lv, ja šādi traucējumi ir radušies no www.girlsofriga.lv neatkarīgu iemeslu dēļ.

31. www.girlsofriga.lv administrācija nenes nekādu atbildību par www.girlsofriga.lv lietotāju izvietoto vai lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (tai skaitā,  tiesiskajām sekām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

32. www.girlsofriga.lv administrācija nenes nekādu atbildību par www.girlsofriga.lv izvietoto reklāmu saturu un reklamēto preču vai pakalpojumu kvalitāti, kā arī par Interneta resursu saturu, uz kuriem ir norādes www.girlsofriga.lv.

Par reklāmu netiek uzskatītas lietotāju veidotās anketas un tajās redzamā informācija. 

33. www.girlsofriga.lv administrācija nenes nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem vai kaitējumu, kas radies lietotājam vai trešajām personām www.girlsofriga.lv izmantošanas dēļ.

34. www.girlsofriga.lv administrācija nenes nekādu atbildību par lietotāju un/vai lietotāju un trešo personu savstarpējiem konfliktiem vai nesaskaņām, un tai nav pienākums šos konfliktus risināt. 

35. www.girlsofriga.lv neatbild par mājas lapas lietotāju lēmumiem vai darbībām, kuras veiktas paļaujoties uz mājas lapā ievietoto informāciju

36. Izmantojot www.girlsofriga.lv, jūs apliecināt, ka esat sapratis šos noteikumus, piekrītat tiem, apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.  Par lietošanas noteikumu neievērošanu www.girlsofriga.lv lietotājam var liegt pieeju mājas lapai. 

37. Jautājumu un neskaidrību gadījumā par www.girlsofriga.lv darbību, kā arī, lai iesniegtu sūdzību par kādu www.girlsofriga.lv lietotāju, rakstiet www.girlsofriga.lv administrācijai uz [email protected]

38. Gadījumā, ja www.girlsofriga.lv administrācija pārtrauc šīs tīmekļa lappuses eksistenci, Jūs atzīstat un piekrītat, ka www.girlsofriga.lv administrācija pēc saviem ieskatiem un ievērojot spēkā esošo LR normatīvo aktu prasības, var izlemt, kā likvidēt mājas lapā iekļauto saturu (informāciju)

39. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp www.girlsofriga.lv administrāciju un mājas lapas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.